ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   JALOSTUS & KASVATUS   |   TERVEYS   |   PENTUVÄLITYS   |   LINKIT

JÄSENYYS

Hae jäseneksi
Täytä oheisen linkin kautta sähköinen jäsenhakemus
Muista, että yhdistyksen hallitus hyväksyy anomuksesta.
Jäsenasioissa voi olla yhteydessä myös yhdistyksen puheenjohtaja Leena Valtaan, puheenjohtaja.fgb@gmail.com


Jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat:
liittymismaksu kaikilta 5€
varsinainenjäsen 25 €/vuosi
kannatusjäsen 15 €/vuosi
perhejäsen 10 €/vuosi

Jäseneksi hyväksymisen jälkeen saat jäsenmaksutiedot sähköpostiisi.


Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, kannatus-, perhe-, kunnia- ja ainaisjäsenet. Äänioikeutettuja jäseniä ovat muut paitsi kannatusjäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä henkilö, jolla on kennelnimi, hän on kasvattanut vähintään kaksi kultaisennoutajan pentuetta tai joka on omalla toiminnallaan ansiokkaasti vaikuttanut kultaistennoutajien kasvatukseen Suomessa.  Perhejäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä varsinaisenjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva 18- vuotta täyttänyt henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai joka on muuten ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Ainaisjäsenyyden saa varsinainenjäsen, joka on ollut yhdistyksen jäsen 20 vuoden ajan tai on yhdellä kertaa maksanut kaksikymmenkertaisen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kerralla.

Jäsenyyden esteet
Jos henkilöllä on tuomio eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta tai henkilö on omalla toiminnallaan aiheuttanut huomattavaa haittaa yhdistykselle.

Jäsenmaksut
Yhdistys perii jäsenmaksun sääntömääräisen kokouksen määräämän summan rahoittaakseen toimintaansa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

  • on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
  • on jättänyt täyttämättä muut velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa
  • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
  • on tuomittu eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta
Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi.
Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Hallituksen päätös jäsenen erottamisesta ja yhdistyksen kokouksen päätös hallituksen jäsenensesta edellyttää 3/4 äänten enemmistöä ja astuu voimaan välittömästi.
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksun palautukseen.