ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   JALOSTUS & KASVATUS   |   TERVEYS   |   PENTUVÄLITYS   |   LINKIT

MIKSI?

Ajatus kultaistennoutajien kasvattajien omasta yhdistyksestä on kytenyt jo jonkin aikaa. 
Pitkän harkinnan, taustatyön ja pohdinnan jälkeen oli aika toteuttaa ajatukset teoiksi. 
Tätä ajatusta tuki myös se, että vuonna 2015 Kennelliitto toi esille koiran kasvattajat. 
Vuoden teemaksi oli valittu ”Hyvää elämää koiran kanssa – vastuullista koirankasvatusta”. 
Laadukas koirankasvatus ja suomalaiset koirat ovat tunnettuja niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella. 
Työtä koirien hyväksi on tehty pitkään. Tuloksena on menestystarina, sillä Suomessa kasvattajat vaalivat koirien terveyttä ja hyvinvointia.

Päätettiin perustaa yhdistys, jonka perusajatuksena olisi keskittyä kultaistennoutajien kasvatukseen ja 
jalostamisen eri osa-alueisiin sekä syventää erityisesti kasvattajien yhteistyötä meidän yhteisen rodun parissa. 
Näin pyrkisimme säilyttämään kultaisennoutajan rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen, unohtamatta terveyttä ja rodunomaista ulkomuotoa.

Yhdistyksen tarkoituksena on kasvattajien yhteistyötä edistämällä ja 
hyvän kenneltavan mukaista kasvattamista tukemalla myötävaikuttaa kultaisennoutajan säilymiseen ja kehittämiseen rotumääritelmän mukaisena. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii kasvattajien yhdyssiteenä sekä neuvoo ja kouluttaa. 
 
Yhdistys on tarkoitettu kultaistennoutajien kasvattajille sekä jalostusurosten omistajille. 
Mukaan anomuksesta hyväksytään myös perhe- ja kannatusjäsenet.
 
Tiedämme, että tämän yhdistyksen perustaminen saa aikaan keskustelua ja myös joltain osin negatiivista vastaanottoa, 
sen vuoksi haluamme heti kertoa syitä yhdistyksen perustamiseen.
 
Toivomme yhdistyksen luovan mahdollisuuden siihen, että kasvattajien välille syntyisi siltoja, 
asioista puhuttaisiin reilusti ja tietoa jaettaisiin puolin ja toisin arvostelematta sekä vanhat kaunat unohtaen. 
Yhdistyksen tarkoitus ei ole korvata rotujärjestöä vaan tuoda kasvattajille vaihtoehtoja ja toivottavasti lisää työkaluja kasvatustyöhön. 
Mukana on pitkän linjan kasvattajia, jotka ovat olleet aikanaan mukana jo Kultainen rengas - Golden Ring ry:n perustamisessa 
tai mukana yhdistyksen toiminnassa alkuajoista alkaen. 
Toivomme, että perustamalla tämän yhdistyksen saisimme myös säilytettyä tuon arvokkaan "hiljaisen tiedon"
kultaistennoutajien historiasta Suomessa, näiden kasvattajien kautta. 

Mukana on vanhoja pitkänlinjan kasvattajia, pitkään rodun parissa työtä tehneitä henkilöitä sekä tulevia uuden sukupolven kasvattajia.
Tällä pyrimme osoittamaan sen, että raja-aitoja ei ole.
Kunnioitamme vanhaa, mutta olemme myös mukautumiskykyisiä ja
valmiita ottamaan vastaan 2000 -luvun haasteet, joita kasvatustyöhön sisältyy nykypäivänä.
 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä niihin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin, joihin kuuluminen edesauttaa yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. Lisäksi yhdistys ylläpitää yhteyksiä toimintansa kannalta tarpeellisiin koirayhdistyksiin.

Tavoitteenamme on luoda ja ylläpitää avointa yhteistyötä kasvatustyöhön liittyvissä asioissa kasvattajien ja jalostusurosten omistajien keskuudessa, keskittyen pääasiassa kultaistennoutajien kasvatustyöhön.

Tarkoituksenamme on järjestää pienimuotoista toimintaa, joka tukee tätä tavoitetta. Lisäksi haluamme sivustomme kautta tuoda mahdollisimman monipuolisen katselmuksen rotuun niin sen historiaan kuin myös tämän päivän kasvattajan arkeen. Tulokset päivittyvät Kultaiseen pörssiin.

Pentulistalle pääsevät kaikki jäsenten PEVISA- ehdot täyttävät yhdistelmät.

Kuten kaikissa muissakin yhdistyksissä myös meillä hallitus vahvistaa jäsenyyden.

Olemme olleet yhteydessä Kultainen rengas – Golden Ring ry:n hallitukseen ja toivomme, 
että jossain sopivassa ajankohdassa pääsisimme esittelemään toiminta-ajatustamme rotujärjestön hallitukselle 
ja keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä.
Me kaikki perustajajäsenet olemme Kultainen Rengas – Golden Ring ry:n jäseniä 
ja arvostamme suuresti järjestön tekemää pitkäaikaista työtä kultaistennoutajien parissa. 

Pyrimme toiminnallamme olemaan avoimia, oikeudenmukaisia ja kohtelemaan kaikkia kasvattajia tasa-arvoisesti. 
Lisäksi kunnioitamme rotua ja alkuperäistä käyttötarkoitusta sekä rodun syntymaata. 
Ymmärrämme toistemme erilaisuuden ja koemme sen rikkautena rotumme kasvatustyössä.

Jotta näihin yhteistyötavoitteisiin päästään, niin siihen tarvitaan meidän kaikkien kasvattajien panosta ja aktiivisuutta.
 
Toivotamme kaikille onnea ja menestystä kaikissa kasvatukseen liittyvissä asioissa kultaistenne kanssa!

Finnish Golden Breeders ry:n perustajajäsenet
 


PERUSTAJAJÄSENET

Leena ja Voitto Valta, Kennel Kultatuulen

Minna Hästbacka, Kennel Minellin

Kari Lehtonen, Kennel Majik
Olen ollut mukana alusta lähtien Golden Ring:n rotujärjestössä.
Olen aloittanut kultaisten kanssa vuonna 1978 ja omistajan tällä hetkellä muutaman uroksen, jotka ovat siitoskäytössä.
Olen ehkä tunnetumpi vaimoni kennelnimelstä Majik ja kasvateistamme, joita löytyy ympäri maailmaa; menestyksekkäitä siitoskoiria, näyttelytähtiä ja mukavia perhekoiria sekä tokomestari ym. on vuosien varrella tullut kasvateistamme.
Olemme tuoneet koiria ulkomailta omaan käyttöömme ja samalla muutkin kasvattajat ovat voineet helpommin saada uutta verta kasvatustyöhönsä.

Anu Kilponen, Kennel Kiantime's
Ensimmäinen kultainnoutaja tuli taloomme 1994. Ensimmäisen koirani kanssa tutustuin moneen erilaiseen harrastukseen noutajan kanssa. Näyttelyt tuntuivat kuitenkin siltä omalta lajilta.
Ensimmäinen pentue syntyi vuonna 1996, josta kotiimme jäi kasvamaan seuraava noutaja.
Ja siitä tämä kaikki sitten lähti.
Olen pätevöitynyt kehätoimitsijaksi 1998 ja mikrusirumerkitsijäksi 2009.
Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja toimeliaita harrastus ja perhekoiria. Sen oman koiran kanssa arjessa elämisen on oltava helppoa, koska harrastuskoirankin elämä on suurimmaksi osaksi sitä normaalia perhekoiran elämää.
Yhdistyksen odotan yhdistävän kasvattajia niin, että voisimme avoimesti ja rakentavasti keskustella asioista ja jakaa tietoa. Toivon, että kokeneet kasvattajat haluaisivat jakaa sitä arvokasta tietoa jota heillä tästä rodusta on.

Anne Virtanen, Kennel Greenhill's
Olen Anne Virtanen ja asun pienellä Kalliolan tilalla Humppilassa. Kasvatan kultaisianoutajia kennelnimellä Greenhill's.
Kultainennoutaja oli jo pienenä tyttönä se minun haaveideni koira.
1995 kotiimme muutti Karvin Dance De Luxe "Greta", josta kaikki alkoi.
Sain kennelnimen 1997 ja viisi vuotta myöhemmin 21.2.2002 syntyi ensimmäinen Greehill's -pentue kantanartustani Karvin Hip Hooray "Fina".
Koirat asuvat meillä kanssamme perheenjäseninä ja pennut tottuvat alusta saakka kodin normaaleihin ääniin, lapsiin ja toisiin koiriimme.
Tavoitteeni on terve ja hyväluonteinen kultainennoutaja, jonka kanssa voi käydä näyttelyissä ja kilpailla rodunomaisissa kokeissa. Unohtamatta sitä tärkeintä "koiranvirkaa" ystävänä ja lenkkikaverina.

Kari Kumpulainen, Kennel Tardina's
Olen Kari Kumpulainen ja asustelen Helsingissä. Koiria minulla on ollut aina ja ensimmäinen kultainennoutaja tuli perheeseemme vuonna 2007.
Näyttelypuolella minut näkee usein kehänlaidalla neljän kultaisemme kanssa. Näyttelyiden ohella touhuan koirieni kanssa jonkin verran nome jutuissa.
Kasvatustyömme on pienimuotoista kenneltoimintaa kotioloissa.

Maarit Martikainen, Kennel Living
Hei, Olen Maarit Martikainen, aktiivinen koiraharrastaja Pälkäneeltä.
Olen käynyt kennelliiton kasvattajanperuskurssin elokuussa 2011 ja kennelnimi Living myönnettiin minulle tammikuussa 2012. Kennel Living on saanut nimensä kahdesta ensimmäisestä omasta koirastani, "Lilon" ja "Vinkun" lempinimestä "VingVing". Eli näin syntyi kennelnimi Living.
Koirat ja niiden kanssa harrastaminen on ollut minun juttuni pienestä pitäen. Äitini mukana koirakisoissa ja koulutuskentillä on tullut oltua lapsesta lähtien.
Kasvatustyöni on pieni muotoista ja tällä hetkellä kohdistunut kultaisiinnoutajiin. Tavoitteenani on kasvattaa kauniita, hyvä-luonteisia käyttökoiria erilaisiin harrastuksiin, unohtamatta kuitenkaan sitä tärkeintä "koiranvirkaa" perheenjäsenenä.
Pääsääntöinen harrastukseni on toko, wt- kokeet ja näyttelyt. Syksyisin minut löytää metsästä lintujahdista hirvikärpästen ympäröimänä.
Haluan uskoa tämän yhdistyksen myötä kasvattajien välien parantuvan sekä päästä tutustumaan näin uutena kasvattajana vanhojen kokeneiden kultsuharrastajien kasvatustyöhön.

Veijo Tirkkonen, Kennel Coolmaster
Asun Pohjois-Savossa Juankoskella.
Lapsuuden kodissani meillä oli koiria ja näin ollen sain kosketuksen koiriin jo lapsuusiässä. Ensimmäinen oma koirani ja samalla ensimmäinen kultainennoutaja uros meidän perheeseen tuli 2003. Olin jo aiemmin tutustunut rotuun sukulaisillani ja tuttavillani olleiden kultaistennoutajien kautta. Heti ensimmäisen kultaiseni kanssa aloin harrastaa näyttelyitä, ensin harvakseltaan, mutta pikku hiljaa yhä useammin löysin itseni näyttelyistä eri puolilla Suomea. Toinen kultainenoutaja uros tuli meille 2006 ja siitä alkoi varsin vilkas näyttelyharrastus, joka on jatkunut ja jatkuu yhä.
Uroksia tuli meille lisää lyhyellä aikaa useita. Kun kiinnostus rotua kohtaan syventyi entisestään, heräsi ajatus, että halusin myös itse kasvattaa ihailemaani rotua. Kävimme vaimoni kanssa kasvattajan peruskurssin vuoden 2011 alussa ja minä kävin lisäksi kasvattajan jatkokurssin syksyllä 2011.
Vuonna 2011 saimme vaimoni kanssa kennelnimen Coolmaster.
Ensimmäinen narttumme tuli meille vuoden 2011 alussa ja nyt meillä on useita narttuja, myös oman kasvatustyön tuloksia.
Ensimmäinen oma pentue syntyi 2013 ja heti 2014 syntyi 2 pentuetta lisää.
Jatkamme kasvatustyötä pyrkien siihen, että kasvattamamme kultaiset olisivat rotumääritelmän mukaisia niin käyttöominaisuuksiltaan, luonteeltaan kuin myös rakenteeltaan ja ulkomuodoltaan unohtamatta terveyttä.
Haluan olla mukana tekemässä työtä tämän rakastamani rodun hyväksi ja jos mahdollista vaikuttaa positiivisesti rodun kehittymiseen jatkossa.

Piia Joki-Erkkilä, Kennel Creamy Whisper's
Ensimmäinen kultainennoutaja meille tuli vuonna 2004 ihan perhekoiraksi. Suunnitelmissa oli kokeilla eri harrastusmuotoja omaksi ja koiran iloksi. Tutustuimme lähinnä silloin palveluskoiralajeihin sekä tottelevaisuuskoulutukseen. Seuraavien kultaisten myötä tutustuimme sitten rodunomaisiin lajeihin, mejään, Kennelliiton luonnetestiin sekä MH-luonnekuvaukseen ja näyttelyihin.
Pikkuhiljaa lauman kasvaessa alkoi kytemään ajatus omasta pentueesta sekä pienimuotoiseseta kasvatustoiminnasta.
Kasvattajan peruskurssin suoritimme siskoni Minnan kanssa 2008 ja ensimmäinen oma pentueemme syntyi maaliskuussa 2009. Kasvatan kultaisianoutajia siskoni Minnan kanssa kennelnimellä Creamy Whisper's Pirkanmaalla Ylöjärvellä. Kasvatustoimintamme on pienimuotoista ja kaikki koirat asuvat kanssamme täysinä perheenjäseninä.
Rodun monipuolisuus on kiehtonut minua alusta alkaen ja itselleni on tärkeää säilyttää rotu rotumääritelmän mukaisena kaikilta osa-alueilta unohtamatta terveyttä.
Minulla on mahdollisuus toimia kehätoimitsijana virallisissa koiranäyttelyissä sekä C-toimihenkilönä MH-luonnekuvauksessa.