ETUSIVU   |   YHDISTYS   |   JALOSTUS & KASVATUS   |   TERVEYS   |   PENTUVÄLITYS   |   LINKIT
 • Tilastotietoa
 • Artikkeleita

ULKOMAISTEN UROSTEN KÄYTTÖ JALOSTUKSESSA (päivitetty 29.7.2017)
(Kasvattajan kannattaa aina vähänkin epävarmassa tilanteessa tarkistaa tämä asia kennelliitosta mielellään sähköpostitse)

Voimassa oleva ulkomaisten jalostusurosten jatkuva poikkeuslupa koskee uroksia, joilla ei ole pevisaan vaadittavia tutkimustuloksia tai jonkin tuloksista puuttuu.

Tällaiselle urokselle, jolta puuttuu pevisaan vaadittavia tutkimustuloksia, voidaan rekisteröidä vain 2 pentuetta Suomeen tällä poikkeusluvalla.
 • yhdistelmä ei saa olla pevisa- säännön vastainen
 • yhdistelmä ei saa olla kennelliiton yleisen jalostusstrategian vastainen
Jos tällaista urosta, jolta puuttuu tutkimustuloksia, käytetään useampaan pentueeseen
 • vaaditaan, että uros täyttää pevisa- säännön
 • tai yhdistelmälle on anottu etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa
Aikaisemmin tätä jatkuvaa poikkeusluvaa rinnastettiin kaikkiin ulkomaisiin uroksiin, joilla ei ollut FCI:n mukaista lausuntoa lonkista ja kyynäristä, vaan sillä oli esim. BVA, OFA tai PennHip -lausunto jne..

Nykyään Kennelliitto on laatinut taulukon, jonka mukaan BAV, OFA ja PennHip -lausunnon saaneiden koirien lonkat muutetaan FCI:n asteikkoon seuraavasti:

FCI

BVA

OFA

PennHip

A

0-4 (max. 2 p./lonkka)

Excellent

Max. 0,3

B

5-10 (max. 5 p./lonkka)

Good

0,31 – 0,4

C

11-20 (max. 10 p./lonkka)

Fair

0,41 – 0,5


Kun tällaista urosta käytetään jalostukseen ja tutkimustulos on olemassa
 • tulee kaikkien pevisa -ehtojen täyttyä
 • yhdistelmä ei saa olla pevisa- ehtojen vastainen
 • jos pevisa-ehto ei täyty, pennut rekisteröidään EJ-rekisteriin

Samat säännöt koskevat myös keinosiemennyspentueita eli kennelliiton yleiset ja rotukohtaiset rekisteröintivaatimuksen tulee täyttyä
 • pakastespermaa käytettäessä urosta koskee keräyshetkellä voimassa ollut pevisa
 • nartulle ja yhdistelmälle taas sovelletaan astumisajankohdalla voimassa olevaa pevisaa
Suomeen tuotavilla tuontikoirilla, jos niitä aiotaan käyttää jalostukeen, tulee olla FCI:n kuvausohjeen mukainen lonkkalausunto
 • tarvittaessa koira voidaan uudelleen kuvata ja kuvat lausua Suomessa
 • ulkomailla otetut kuvat voidaan lausua Suomessa, jos koira on ollut tunnistusmerkitty kuvaushetkellä ja kuvausasento on on ollut FCI:n suositusten mukainen
 • samat säännöt pätevät, kun käytetään tuontispermaa, narttu astutetaan ulkomailla tai uros tulee Suomeen astumaan nartun
Jalostukseen käytettävällä, Suomeen rekisteröitävällä tuontikoiralla, vuoden 2015 alusta alkaen, on sen sijaan oltava FCI:n mukainen lausunto. Jos ei ole niin:
 • kuvataan uudelleen ja lausutaan Suomessa
 • ulkomaiset kuvat arvostellaan uudelleen Suomessa